A Bauhaus egyik jelentős korai alkotása a budai hegyek lábánál, Pasaréten épült Napraforgó utcai kísérleti lakótelep (1931). A közelében talált helyet a ferences rend modern épületegyüttese számára. A fiatal Rimanóczy Gyula tervei alapján épült a templom, a rendház és a város felől érkező út tengelyébe állított campanile. Az akkoriban még nóvumnak számító modern, díszítésmentes, tehát költségkímélő (korabeli kritika szerint «szovjet») stílus választásában a rend szűkös anyagi helyzete is közrejátszott. A megvalósult tervváltozat kissé eltávolodott az eredeti, a Bauhaus elveihez közelebb álló elképzeléstől. 1938-ban a templommal átellenben Rimanóczy autóbusz végállomást tervezett, ezáltal egységes építészeti kompozícióval zárta le a teret. A tér a templommal az új városrész központjává vált.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébániatemplom

II. Pasaréti út 137.

1933–1934
Építész: Rimanóczy Gyula

A kívülről zárt formájú, nehézkes, horizontális fekvő tömegű templomot a karcsú vertikális torony egészíti ki. Külső architektúrájában az egységesség hatását kívánja emelni az egyes motívumok ritmikus ismétlődése, például a torony lezárását szolgáló karcsú magas ívek a bejáratnál ismétlődnek. A templom vasbeton keretszerkezetes. A keskeny mellékhajóknak és a karcsú vasbeton keretnek köszönhetően egységes belső tér alakult ki, a rendház felőli oldalon kis oldalkápolnákkal, ami művészi és gyakorlati szempontból sikerült megoldás. A főbejárat íves portikusza mögötti üvegezett betonrács a tömör falszerkezetet oldja és beengedi a fényt.

A modern magyar (egyházi) építészet megszületésének pillanatában szoros kapcsolatban állt a két meghatározó építész, és egy időben, 1931 második felében látott napvilágot a városmajori modern tervváltozat és a pasaréti terv első változata. Árkay Bertalan és Rimanóczy Gyula temploma egyedi és megismételhetetlen volt a fővárosban, jó pár évig nem követte további, hasonló színvonalas alkotás. Árkay Bertalan ugyan a későbbiekben is sok tervet készített, de a városmajori alkotói csúcspontot már nem tudta felülmúlni. Az 1930-as évek végétől a modern építészet szélesebb területen elfogadottá vált.

 

Rimanóczy Gyula (1903–1958)
Régi építészcsalád tagja. A Műegyetemen szerzett diplomát 1925-ben. 1925–1928 között hosszabb európai tanulmányutakat tett (Ausztria, Svájc, Franciaország, Észak-Olaszország, Anglia). Az 1930-as években számos igényes kivitelű, modern családi házat tervezett Budán. A modern magyar egyházi építészet fontos állomása a pasaréti Páduai Szent Antal templom. Pályázati nyertesként tervezte a Budapesti Postaigazgatóságot (1937–1939), Magyarország első reprezentációs igénnyel épült nagyméretű modern középületét.

A főoldalra A projektről Közreműködő intézmények Szentpétervár építészete


Copyright © Szentpétervári Levéltári Bizottság, 2018.
Anyagok másolásakor a forrásra mutató hivatkozás szükséges.